Bios – život u skladu sa prirodom

Terapija našim preparatima ima za cilj da se uz pomoć prirodnih molekula svi procesi u organizmu, metabolički, imunološki, hormonski vrate u ravnotežu. Ako posmatramo bolest kao rezultat poremećene ravnoteže, onda je jasno da delujući na sam uzrok problema otklanjamo posledice, ali i sprečavamo eventualno ponovno oštećenje.

fitoterapija

Fitoterapija

Vekovima su biljke bile korisna, a ponekad i spasonosna lekovita sredstva za ljudski rod. Fitoterapija se zasniva na upotrebi biljnih medikamenata i pruža nam informacije o njihovoj efikasnosti i indikacijama za njihovu primenu. Povratak fitopreparatima priznala je i Svetska zdravstvena organizacija koja je vodila i još uvek vodi kampanju za što obimniji istraživački rad kako bi se obezbedila bolja upotreba lekovitog bilja.

kvantna dijagnostika

Kvantna dijagnostika

Naš tim čine lekari i farmaceuti koji u svom radu poštuju osnovne principe integrativne medicine u čijem centru je čovek, a ne bolest. Posmatramo pacijenta kao celinu i uzimamo u obzir sve faktore koji utiču na njegovo zdravlje. Za svakog pacijenta pojedinačno određujemo terapiju u čemu nam pomaže kvantna dijagnostika. Na brz i bezbolan način, za svega par minuta, stičemo uvid u zdravstveno stanje pacijenta.

klinicka istrazivanja

Klinička istraživanja

U praksi su naši preparati pokazali veliku efikasnost u rešavanju različitih zdravstvenih problema, a to su potvrdile i kliničke studije koje su sprovedene na više klinika Medicinskog fakulteta u Beogradu i na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Rezultati ovih studija su objavljeni u više zbornika radova, ali i prezentovani na međunarodnim kongresima farmaceuta.